VUV Analytics logoVUV Analytics to nowa i innowacyjna firma z USA specjazlizująca się w produkcji detektorów VUV –spektroskopia próżniowa ultrafioletu dla chromatografów gazowych GC wszystlkich znanych firm: Agilent Technologies, PerkinElmer, Shimadzu, Scion, ThermoScientific. W ofercie dostępne rónieżanalizatory on-line strumieni gazowych z technologią VUV.

VGA 100 – podstawowa seria detektorów VUV z zakresem spektralnym od 120 nm do 240 nm i zakresem temperaturowym od temperatury otoczenia do 300OC.

VGA 101 – seria detektorów VUV z szerszym zakresem spektralnym od 120 nm do 430 nm i zakresem temperaturowym od temperatury otoczenia do 430OC.

SVGA 100 – seria analizatorów strumieni gazowych. Tryb pracy on-line z technologią VUV. Zakres spektralny od 120 nm do 240 nm.

Więcej informacji https://vuvanalytics.com

Partnerzy

Peak Scientific
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image