previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Oferujemy wyposażenie kontrolno-pomiarowe dla laboratoriów i przemysłu:

Oferujemy wyposażenie kontrolno-pomiarowe dla laboratoriów i przemysłu:

  1. Atomowej spektroskopii: AAS, ICP-OES, ICP-MS, mikrofalowe systemy roztwarzania próbek, analizatory rtęci.
  2. Chromatografii: GC, GCMS, GC-VUV, LC, LCMS, przenośne mikrochromatografy microGC, generatory gazów.
  3. Spektrometrii mas: IRMS, LCMS/MS, LCQTOF i przenośne spektrometry GCMS - CBRN
  4. Spektroskopii cząsteczkowej: UV/VIS, UV-Vis-NIR, FTIR, mikroskopy IR, spektrofluorymetry.
  5. Badania materiałowe: analiza termiczna sprzężona z IR i MS, TGA, DSC, STA, TMA, DMA oraz analizatory elementarne CHNSO i TN/TS/TX azotu, siarki całkowitej i chloru. Analizatory petrochemiczne Pensky-Martens.
  6. Pyrolizery, desorbery termiczne, autosamplery, układy purge & trap.
  7. Przenośne analizatory ochronnej atmosfery gazowej MAP w pakowaniu żywności i spawalnictwie.
  8. Analizatory wielogazowe badania szczelności sieci z gazem ziemnym.
  9. Chromatografy on-line i procesowe w wersji przeciwwybuchowej z oznaczeniem EX.
  10. Worki tedlarowe, cylindry do poboru prób gazowych. Wzorce gazowe i certyfikowane mieszaniny kalibracyjne.

Zapraszamy do współpracy ! 

Autoryzowany przedstawiciel
Inficon, Peak Scientific, CDS Analytical, AGC Instruments, Sercon, TSHR International, VUV Analytics, Stanhope-SETA

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image