FLEX SPME EST Analytical Platforma zrobotyzowana

Do pobierania próbek to wielofunkcyjny automatyczny podajnik próbek GC przeznaczony do przygotowywania i wprowadzania próbek, w tym wstrzykiwania cieczy, analizy fazy nadpowierzchniowej i SPME dla GC i GC/MS.

est.png
checa.png

Układy do badania szczelności opakowań

z wykorzystaniem próżni Seal Check. Szczelność opakowania z żywnością, lekami zgodna z ASTM D3078.

CIQTEK skaningowe mikroskopy elektronowe SEM

mikroskopy sił atomowych AFM, spektrometry elektronowego rezonansu paramagnetycznego EPR, analizatory sorpcji gazów, porozymetry, piknometry gazowe.

cite.png
nowosc1.png

Rozcieńczalniki do wzorców gazowych firmy AlyTech.

GasMix to system do rozcieńczania i mieszania gazowych wzorców w celu otrzymania stężeń na różnych poziomach zgodnie z ISO 6145-7.

Liczniki cząstek stałych w powietrzu

Wszystkie możliwe wersje od ręcznych, przenośnych i systemowych liczników cząstek w powietrzu – przeznaczone do klasyfikacji i monitoringu pomieszczeń czystych, przy kalibracji zgodnej z ISO 21501-4. Particles Plus zapewnia zgodność z wymogami z ISO 14644, FDA CGMP, EU GMP Annex 1, ISO 21501-4 i 21 CFR Part 11.

nowosc.png
bez-nazwy-2.png

Stanhope-SETA automatyczny analizator

Stanhope-SETA  automatyczny analizator do oznaczania temperatury zapłonu metodą PENSKY-MARTENS, analizator punktu zapłonu firmy Stanhope-Seta PM-93  pracujący zgodnie z normami: ASTM D 93, ISO 2719, IP 34.

INFICON nowy mikrochromatograf gazowy microGC Fusion

INFICON nowy mikrochromatograf gazowy microGC Fusion zapewnia ultraszybką analizę składu mieszanin gazowych.  Wysokoczuły, innowacyjny i  łatwy w obsłudze Micro GC Fusion jest połączeniem łatwości obsługi z dużymi możliwościami analitycznymi w celu zaspokojenia najbardziej wymagających potrzeb aplikacyjnych

bez-nazwy-2.png
bez-nazwy-2.png

INFICON IRwin

Analizator szczelności sieci gazowej z gazem ziemnym do pieszej kontroli dywanowej. Innowacyjny, profesjonalny i wieloskładnikowy analizator do badania szczelności sieci gazowej z gazem ziemnym.  Dedykowany dla operatorów sieci gazociągów. Dzięki nowoczesnej konstrukcji i koncepcji technologicznej zapewnia szybkie dotarcie w miejsca gdzie jest wyciek

TSHR International analizator elementarny TS6000

TSHR International analizator elementarny TS6000 do oznaczania zawartości siarki całkowitej w produktach petrochemicznych. Oferuje najbardziej elastyczny i wszechstronny zakres zastosowań z wykorzystaniem dedykowanych modułów dla różnego rodzaju próbek ciał stałych,  cieczy, węglowodorów z wysoką i niska temperaturą wrzenia. Zapewnia zgodność z metodami  ASTM, UOP. TN 6000 można rozbudować o moduły siarki i chloru, aby zapewnić maksymalną zdolność analizy TN / TS / TX w obrębie jednego analizatora

play_v2.jpg
play_v2.jpg

TSHR International analizator TS7000

O oznaczania zawartości siarki całkowitej w produktach petrochemicznych. Może być skonfigurowany jako analizator azotu TN / analizator siarki TS 7000 oraz jako ultra niski poziom TN / TS analizy płynów i próbek LPG / gaz zajmując mniej przestrzeni  laboratoryjnej

TSHR Internaional 

Z siedzibą w Rotterdamie to firma innowacyjna, młoda i dynamiczna z korzeniami i doświadczeniem dawnego Thermo Euroglas. Dostarcza usługi  i produkty z zakresu:  produkcji, sprzedaży, serwisu i dystrybucji rozwiązań analizy elementarnej stosowanej w aplikacjach środowiskowych i przemysłowych. Oferuje analizatory azotu TN, siarki całkowitej TS oraz chloru TX w próbkach ciekłych, stałych oraz gazowych i w tym LPG

play_v2.jpg
play_v3.jpg

GC-VUV spektroskopia próżniowa ultrafioletu

Innowacja w chromatografii gazowej. VUV Analytics to nowa i innowacyjna firma z USA specjazlizująca się w produkcji detektorów VUV –spektroskopia próżniowa ultrafioletu dla chromatografów gazowych GC wszystlkich znanych firm: Agilent Technologies, PerkinElmer,  Shimadzu, Scion, ThermoScientific. W ofercie dostępne rónieżanalizatory on-line strumieni gazowych z technologią VUV

AGC Instruments

AGC Instruments przenośne analizatory gazowej atmosfery ochronnej MAP do pakowania żywności Map-Pak AGC Instruments

play_v4.jpg
fla-1.jpg

PM-93 Pensky-Martens Closed Cup Flash Point Tester

Automatyczny analizator do oznaczania temperatury zapłonu metodą PENSKY-MARTENS, analizator punktu zapłonu firmy Stanhope-Seta PM-93  pracujący zgodnie z normami: ASTM D 93, ISO 2719, IP 34.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Trocinowa 52, 04-927 Warszawa  | +48 22 205 01 10 Fax: +48 22 205 01 11